3

._80.Кои Покупки са Без Право на Данъчен Кредит.

       • Без право на данъчен кредит са покупки:

            - свързани с извършване на освободени доставки; (виж пример ***)

     - предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, които са различни от основната дейност на предприятието, освен в случаите за: рекламни материали с единична стойност до 30 лв.; задължения на работодател по КТ; ремонт или подобрение на нает или ползван актив; безвъзмездно предоставена храна на хранителни банки (при определени условия) и други изолирани случаи; (виж пример ***)

     - предназначени за развлекателни или представителни цели, без случаите на организиране на конференции и мероприятия, свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки и услуги; (виж пример ***)

     - свързани с придобит мотоциклет или лек автомобил, освен ако не се използват за основния предмет на дейност или за препродажба (например за куриерски, транспортни или таксиметрови услуги); (виж пример ***)

     - свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията (в т.ч. и горивото) на придобит мотоциклет или лек автомобил, освен ако не се използват за основния предмет на дейност (например за куриерски, транспортни или таксиметрови услуги, шофьорски курсове и т.н.); (виж пример ***)

     - свързани с получени транспортни услуги или таксиметрови превози, извършени с мотоциклет или лек автомобил. (виж пример ***)

       забележка: наемът на мотоциклет или лек автомобил, както и разходите за тяхната поддръжка и експлоатация, са с право на данъчен кредит.

       (виж примери ***, ***, ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.67, ал.3 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник