3

._78.Как се Упражнява Право на Данъчен Кредит за Покупки, Направени Преди Регистрацията по ЗДДС.

       • При регистрация по ЗДДС, регистриращото се лице има право на приспадане на данъчния кредит за закупени или внесени активи преди датата на регистрацията, които са налични към датата на регистрация.

       • За налични активи към момента на регистрацията по ЗДДС, които ще се използват едновременно за независимата икономическа дейност на лицето и за личните нужди на собственика или негови служители, лицето има право на пропорционално приспадане на данъчния кредит, който съответства на частта на ползването на тези активи за независимата икономическа дейност на лицето.

       • Регистриращото се по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получени услуги, свързани с регистрацията му по Търговския Закон, и за получени ВОП, за които лицето е платило ДДС преди регистрацията си по ЗДДС.

       • Правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги във връзка с регистрацията по ЗДДС, може да се упражни в първия данъчен период след регистрацията или в един от следващите дванадесет периода.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник