3

._74.Регистър на Регистрираните Лица по Режим Извън/В Съюза.

       • НАП води регистър за всички лица, регистрирани в България по ”Режим Извън Съюза” и ”Режим В Съюза”.

(чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник