3

._73.Права за Регистрация по Единия Режим в Момента на Прекратяване на Регистрацията по Другия Режим.

       • Регистрирано лице по един от двата режима, ако престане да отговаря на условията за регистрация по единия режим, но отговаря на условията за регистрация по другия режим, с прекратяването на регистрацията си по единия режим, може да подаде заявление за регистрация по другия режим.

(чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник