3

._71.Как се Възстановява Надвнесен ДДС от Лица, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Възстановяване на надвнесен ДДС по Справка-декларация, за който и да е от двата режима, се прихваща или възстановява по реда на ДОПК, освен ако надвнесеният данък не е вече преведен към държавата по потребление и тогава възстановяването се извършва по правилата на тази държава от ЕС.

       • За всеки специфичен случай на надвнесен ДДС, има определени правила за неговото прихващане или възстановяване.

(чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник