3

._68.Кой Има Право на Възстановяване или Приспадане на ДДС при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Лице, регистрирано по ”Режим Извън Съюза”, има право на възстановяване на ДДС на реципрочен принцип за получени доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в България, във връзка с извършените доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.

       • Лице, регистрирано по ”Режим В Съюза”, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила.

       • За лице, регистрирано по ”Режим В Съюза” в друга държава от ЕС, в зависимост дали е регистрирано на други основания за целите на ДДС в България, има конкретни правила за приспадане на данъчен кредит и за възстановяване на ДДС.

(чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник