3

._57.Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

       • При изпълнение на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите, вносителят (изпълнител на инвестиционния проект) има право да получи стоката си, без да внесе ДДС на митницата, а да го начисли с протокол – тоест има право на отложено начисляване и разчитане на данъка при внос. За начисления данък вносителят има право на данъчен кредит.

• При изпълнение на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите, лицето има право да възстанови ДДС в срок до 30 дни от подаването на Справка-декларацията.

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.**** от ЗДДС / чл.**; чл.***; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник