3

._51.Кои Стоки са Освободени от ДДС при Внос.

       • Освободени от ДДС при внос са:

            - стоки, предназначени за дипломатически мисии;

            - човешки органи;

              - одобрени учебници и учебни помагала;

            - стоки, с които веднага ще бъде извършен ВОД (който в определен срок трябва бъде документиран и доказан – в противен случай ДДС се начислява от вносителя с протокол);

            - инвестиционно злато;

            - стоки, които са били временно изнесени за ремонт;

            - стоки за лична употреба/консумация или с незначителна стойност;

            - лично имущество и много други,

       като са предвидени редица изисквания за доказване на съответните цели или обстоятелства.

       • Не се начислява ДДС на митница, когато стоките влизат със статут на временно складирани стоки, или са поставени в свободна зона или склад, или са под митнически режими, митническо складиране, активно или пасивно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос с пълно освобождаване от мита или външен транзит. Когато стоките престанат да бъдат с този статут или режим на територията на България, тогава се счита, че те са внесени в страната, и се начислява дължимият ДДС по общия ред.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник