3

._50.Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

       • ДДС при внос се начислява независимо дали вносителят е регистриран по ЗДДС, или не.

       • Данъчното събитие при внос на стоки възниква и ДДС става изискуем (задължение да се начисли) на датата, на която възниква задължението за плащане на митото по вноса на територията на България.

       • Данъчната основа при внос на стоки е митническата стойност (това по принцип е фактурната стойност), увеличена с мито, акциз, такси и разходите, свързани с вноса – като разходи за опаковка, транспорт и застраховка.

       • ДДС при внос се определя и начислява от митническите органи, с изключение на случаите, когато вносителят има одобрен от министъра на финансите инвестиционен проект и има право да си го начисли сам с протокол, като ползва правото на данъчен кредит на общо основание и си получава стоката от митницата, без ефективно да е внесъл данъка.

       • Плащането на ДДС при внос се извършва от вносителя на митницата, заедно с дължимите мита, след което митническите органи освобождават стоката.

       • Платеният ДДС при внос е с право на приспадане на данъчен кредит, ако внесените стоки се използват за облагаеми доставки.

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; ****; **** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.**; чл.**; чл.***; чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник