3

._44.Общи Правила за Освободени по ЗДДС Доставки.

       • Освободени доставки са изрично определените от ЗДДС.

       • За освободените по ЗДДС доставки не се начислява ДДС.

       • Освободени са и ВОД, които биха били освободени, ако са извършени на територията на България.

       • Освободени са и ВОП, чиято доставка на територията на България би била освободена.

(чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник