3

._43.Как се Удостоверява Основанието за Прилагането на Нулева Ставка.

       • Удостоверяването на основанието за прилагане на нулева ставка става с конкретни документи, според вида на доставката.

       Ако доставчикът не се снабди с необходимите документи до края на месеца, следващ месеца, в който данъкът по доставката е станал изискуем (задължение да се начисли), тогава отпада основанието за прилагане на нулева ставка и доставчикът начислява данъка на общо основание.

       Ако впоследствие доставчикът се снабди с нужните документи, той има право да коригира начисления данък.

       (чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.**; чл.**; чл.***; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник