3

._42.Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

       • Облагаеми доставки със ставка нула са:

            - доставка на стоки извън територията на ЕС (износ); (чл.** от ЗДДС)

            - международен транспорт на пътници; (чл.** от ЗДДС)

            - международен транспорт на стоки; (чл.** от ЗДДС)

            - доставки, свързани с международен транспорт; (виж пример **) (чл.** от ЗДДС)

     - доставки, свързани с международния стоков трафик (товарене, разтоварване, претоварване и т.н.); (виж пример **) (чл.** от ЗДДС)

            - доставки по обработка или преработка на стоки (работа на ишлеме); (чл.** от ЗДДС)

            - доставки на злато за централни банки; (чл.** от ЗДДС)

            - продажба на стоки в обекти за безмитна търговия; (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС)

     - доставка на услуги от агенти, брокери или посредници във връзка с облагаеми доставки с нулева ставка; (чл.** от ЗДДС)

     - доставки на свързани с внос услуги, като комисионна, опаковка, транспорт и застраховка, когато са включени в данъчната основа на вноса. (чл.*** от ЗДДС)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**, чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник