3

._35.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга, Извършена от Посредник.

       • Място на изпълнение при доставка на услуга, извършена от посредник, предоставена на данъчно незадължено лице, е мястото на изпълнение на основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството.

       (виж пример 72 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник