3

._33.Къде е Мястото на Изпълнение при Транспорт на Стоки.

       • Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на ЕС, , е на територията на държавата от ЕС, откъдето транспортът започва.

            (виж пример **)

       • Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки извън ЕС, , е мястото, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег.

            (виж пример **)

       • Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките или извън ЕС, , е мястото, откъдето получателят извършва своята дейност.

            (виж пример **)

• Спедиторските, куриерските и пощенските услуги се приравняват на услуги по транспорт.

(виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник