3

._32.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга.

       • Място на изпълнение при доставка на услуга:

     - когато получател на услугата е данъчно незадължено лице,

скрито платено съдържание: 7 думи;

; (виж пример **)

     - когато получател на услугата е данъчно задължено лице,

скрито платено съдържание: 7 думи;

; (виж пример **)

     - когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, установено в държава извън ЕС, е мястото; (виж пример 61)

     - свързана с недвижим имот,

скрито платено съдържание: 7 думи;

– в т.ч. и при настаняване в хотели, къмпинги и други подобни; (виж пример 62)

     - свързана с пътнически транспорт,

скрито платено съдържание: 7 думи;

, пропорционално на реализирания пробег; (виж пример 63)

     - свързана с осигуряване на достъп до събитие, чрез плащане за вход,

скрито платено съдържание: 6 думи;

; (виж пример 64)

     - свързана с ресторантьорски и кетъринг услуги,

скрито платено съдържание: 7 думи;

; (виж пример 65)

     - свързана с доставка на далекосъобщителни, радио- и електронни услуги, по които получател е данъчно незадължено лице,

скрито платено съдържание: 7 думи;

(например всяка държава от ЕС), но при приходи от тези услуги до 10 000 евро, мястото на изпълнение е по седалището на доставчика. (виж пример **)

(чл.** от ЗДДС / чл.* от ППЗДДС)

(виж примери 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник