3

._31.Къде е Мястото на Изпълнение при Дистанционна Продажба.

       • Място на изпълнение при доставка на стоки, при условията на дистанционна продажба, е държавата в ЕС, в която стоката се доставя, ако едновременно:

            - доставчикът е регистриран за целите на ДДС в своята държава;

            - стоката се изпраща за сметка и от страната на доставчика; и

     - извършените от доставчика дистанционни продажби в същата тази държава от ЕС за предходната година надхвърлят определен праг – за България той е 70 000 лв.

       (виж пример 58 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник