3

._30.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Електроенергия, Природен Газ, Топлинна и Хладилна Енергия.

       • Място на изпълнение при доставка на електроенергия, природен газ, топлинна и хладилна енергия, чрез съответната инфраструктура, изградена на територията на ЕС, е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя (купувача).

       (виж пример 57 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник