3

._29.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Стоки и Услуги на Борда на Самолети, Влакове и Кораби.

       • Място на изпълнение при доставка на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвани на борда на самолети, влакове и кораби, е на територията на България, ако превозът на пътниците:

            - започва от България и свършва в държава от ЕС (без да спира в трета държава);

            - започва от България, спира в държава от ЕС и завършва в трета държава;

     - започва от трета държава и завършва в държава от ЕС, но първото спиране в ЕС е в България;

            - започва и завършва в България.

       В тези случаи мястото на изпълнение е България само за доставките, извършени на територията на България или между територията на България и други държави от ЕС, а в останалите случаи – мястото на изпълнение е извън територията на България.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник