3

._25.Публична Продан на Вещи на Длъжник.

       • В случаите на публична продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС, продажбата се извършва и оформя от публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор по специален ред.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник