3

._23.Гаранционно Обслужване на Стока.

       • Не се смята за доставка предоставянето на стоки и услуги, които са във връзка с договорено гаранционно обслужване, което се извършва за сметка на производителя – тоест извършването на ремонт и замяната на части за сметка на производителя, в рамките на гаранционен срок, не се считат за отделни доставки от доставката на стоката в нейния гаранционен срок.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник