3

._20.Какво е Внос на Стоки.

       • Внос на стоки е въвеждането на стоки на територията на България от държави, които не са членки на ЕС, или по-общо – внос е въвеждането на стоки, за които възниква митническо задължение.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)    

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник