3

._16.Какво е Дистанционна Продажба на Стоки.

       • Дистанционна продажба е доставка на стоки, при която те се изпращат за сметка на доставчика от една държава в ЕС до друга държава в ЕС, доставчикът е регистриран за целите на ДДС в първата държава, а получателят е лице, което не е длъжно да самоначисли ДДС за придобиване на стоката във втората държава – тоест той е малък търговец или физическо лице.

       • Обект на дистанционна продажба не могат да бъдат нови превозни средства, стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика или са предмет на специален ред за облагане за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник