3

._15.Кои Придобивания (Покупки) НЕ се Считат за Вътреобщностно Придобиване ( ВОП) на Стоки.

       • Не е ВОП:

     - придобиването на стоки, за които се прилага специалният ред за облагане маржа на цената – тоест за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

     - придобиването на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика;

                 (виж пример **)

     - придобиването на стоки, свързани с получаването на ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвани на борда на кораби, самолети и влакове;

                 (виж пример **)

     - придобиването на стоки във връзка с доставки, свързани с международен транспорт;

                 (виж пример **)

     - придобиването на газ, електроенергия, топлинна и хладилна енергия, чрез съответната инфраструктура, разположена на територията на ЕС;

     - придобиването на стоки от придобиващ в тристранна операция;

                 (виж пример **)

     - придобиването на стоки от дистанционни продажби, осъществени под ДДС номер, издаден от НАП;

     - получаването на стоки в България от друга държава в ЕС с цел тяхната оценка или преработка, при условие че след това ще бъдат върнати на изпращача в същата държава от ЕС;

     - получаването на стоки в България от друга държава в ЕС с цел да бъдат използвани за извършване на услуги, при условие че след това ще бъдат върнати на изпращача в същата държава от ЕС.

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник