3

._8_.Какво е Услуга по Смисъла на ЗДДС.

       • Услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока.

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник