3

._5_.Кои Доставки са Облагаеми с ДДС.

       • Облагаема с ДДС е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на България.

       • При доставка, по която законът предвижда получателят (купувачът) да плати ДДС-то по доставката (продажбата), данъкът не се начислява и плаща от доставчика (продавача) – тогава е налице така нареченото обратно начисляване на ДДС (например при доставка на отпадъци, зърно, инвестиционно злато и квоти за емисии на парникови газове).

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник