3

._4_.Кой е Доставчик и Кой – Получател за Целите на ДДС.

       • Доставчик по смисъла на ЗДДС е лицето, което извършва доставка (продава) на стока или услуга, а получател е лицето, което получава (купува) стока или услуга.

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник