3

._3_.Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.(изм. ДВ-71 от 11.08.2020)

       • Общата ставка на ДДС е 20%.

       • Ставката на ДДС за хотелиерски услуги е 9% – това включва настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места и площадки за къмпинг и каравани.

       • Ставката на ДДС за доставка на книги е 9% до 31.12.2021 г. – това включва книги, учебници и пособия в техните физически и/или електронни версии. В тази категория не се включват печатни издания, които имат основно рекламен характер, или издания, които имат изцяло видео или аудио-музикално съдържание.

       • Ставката на ДДС за доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги е 9% до 31.12.2021 г. – това включва ресторантьорски и кетъринг услуги за доставка на приготвена или неприготвена храна. Ако в доставката на ресторантьорска или кетъринг услуга са включени спиртни напитки, за тях се прилага ставката от 20%.

       • Ставката на ДДС за доставка на бебешки и детски храни е 9% до 31.12.2021 г. – това включва млека, каши, пюрета и други подобни, които са предназначени за бебета или малки деца.

       • Ставката на ДДС за доставка на бебешки пелени е 9% до 31.12.2021 г. – това включва пелени и други подобни бебешки хигиенни продукти.

            • Ставката на ДДС за доставка на обща туристическа услуга е 9% до 31.12.2021 г. – това включва стоките и услугите, предоставяни от туроператор за нуждите на пътуващи лица, както и екскурзиите с автобуси, които са организирани от туристически оператори и агенти.

            • Ставката на ДДС за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения е 9% до 31.12.2021 г.

       • Размерът на данъка се определя, като ставката се умножи по данъчната основа на доставената стока или услуга.

       • Нулева ставка на ДДС се прилага за износ на стоки и Вътреобщностни Доставки ( ВОД), международен транспорт, определени части на общи туристически услуги и други.

       • Освободени от ДДС доставки са тези, свързани със здравеопазване, социални грижи, образование, култура, финанси, застраховане, инвестиционно злато, някои сделки със земя и сгради и други.

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник