Фиш 5.9 - Облагане маржа на цената

Приложение:

  • При доставки на обща туристическа услуга, осъществена от туроператор – виж Фиш 10.3
  • При доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, които са осъществени от дилър – виж Фиш 10.1

Данъчна основа

при облагане на маржа на цената

Данъчната основа е маржът. Маржът представлява разликата, намалена с дължимия данък, между:

  • Общата сума, платена на доставчика (туроператор или дилър) от клиента/пътуващото лице или трето лице, включително:
  • Субсидиите и финансиранията, пряко свързани с доставката,
  • Данъци и такси, свързани с доставката,
  • Съпътстващи разходи, като амбалаж, транспорт, комисионни, застраховки и др.,
  • Не се включват търговските отстъпки.

 

  • Сумата, която е платена или ще бъде платена от получателя по доставката:
  • при доставка на обща туристическа услуга – сумата, която е платена или ще бъде платена от туроператора за доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, включително и данъка по този закон. Това са стоките и услугите, получени от туроператора и предоставени на пътуващото лице без изменение – например хотелско настаняване.
  • при доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, които са осъществени от дилър – сумата, която е платена или ще бъде платена от дилъра за стоката, включително и данъка по този закон.

 

 Данъчната основа не може да бъде отрицателна величина.

(чл.136; чл.137; чл.138; чл.139; чл.140; чл.141; чл.142; чл.143; чл.144; чл.145; чл.146; чл.147; чл.148; чл.149; чл.150; чл.151 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник