Търговски Закон

2123
версия, консолидирана от Ciela-Norma