Търговски Закон

6442
версия, консолидирана от Ciela-Norma