Търговски Закон

10639
версия, консолидирана от Ciela-Norma