Търговски Закон

10009
версия, консолидирана от Ciela-Norma