Регламент за Създаване на Европейски Орган по Труда – 2019/1149

(Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския Парламент и на Съвета за Създаване на Европейски Орган по Труда, за Изменение на Регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за Отмяна на Решение (ЕС) 2016/344)

1200
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar