Регламент за Изпълнение (ЕС) 2017/2459 на Съвета за Изменение на Регламент за Изпълнение (ЕС) № 282/2011 за Установяване на Мерки за Прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност

752
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar