Наредба за Защита от Биологични Агенти

(Наредба № 4 от 14 Октомври 2002 г. за Защита на Работещите от Рискове, Свързани с Експозиция на Биологични Агенти при Работа)

1888
версия, консолидирана от Ciela-Norma