Наредба за Личните Данни и Достъп до Регистъра на Военнослужещите

(Наредба № Н-32 от 3 Декември 2010 г. за Условията и Реда за Събиране, Съхраняване, Обработване и Предоставяне на Лични Данни и за Достъп до Регистъра на Военнослужещите)

1406
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar