Наредба за Регистриране на Договорите по чл. 114а пред ИА ГИТ

(Наредба № РД 07-8 от 13 Юли 2015 г. за Условията и Реда за Предоставяне, Регистриране и Отчитане на Трудовите Договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на Труда пред Инспекцията по Труда)

1449
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar