Наредба за Определяне на Български Превозвачи по Международен Договор

(Наредба за Условията и Реда за Определяне на Български Превозвачи за Осъществяване на Дейности по Превоз на Пътници и Товари по Силата на Международен Договор (загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г.))

1800
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar