Наредба за Информирането на Служителите и Работниците за Вземанията им при Несъстоятелност на Работодателя

(Наредба за Реда и Начина за Информиране на Работниците и Служителите и за Отпускане и Изплащане на Гарантираните Вземания при Несъстоятелност на Работодателя)

1631
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar