Наредба за Избора на Осигуряване, Разпределянето на Осигурителните Вноски и Др. на Работниците и Служителите

(Наредба за Реда за Избор на Осигуряване, Внасяне и Разпределяне на Задължителните Осигурителни Вноски, Вноските за Фонд "Гарантирани Вземания на Работниците и Служителите" и за Обмен на Информация)

1325
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar