Наредба за Конкурситe за Държавни Служители

(Наредба за Провеждане на Конкурсите и Подбора при Мобилност на Държавни Служители)

3827
версия, консолидирана от Ciela-Norma