Наредба за Работите с Допълнителен Платен Годишен Отпуск

(Наредба за Определяне на Видовете Работи, за които се Установява Допълнителен Платен Годишен Отпуск)

2087
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar