Наредба за Обученията по Условията на Труд в Предприятията

(Наредба № 4 от 3 Ноември 1998 г. за Обучението на Представителите в Комитетите и Групите по Условия на Труд в Предприятията)

1356
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar