Наредба за Безопасността при Работа с Видеодисплеи

(Наредба № 7 от 15 Август 2005 г. за Минималните Изисквания за Осигуряване на Здравословни и Безопасни Условия на Труд при Работа с Видеодисплеи)

1717
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar