Наредба за Сигурността при Работа с Електромагнитни Полета

(Наредба № РД-07-5 от 15 Ноември 2016 г. за Минималните Изисквания за Осигуряване на Здравето и Безопасността на Работещите при Рискове, Свързани с Експозиция на Електромагнитни Полета)

1300
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar