Наредба за Защита от Професионални Рискове и тяхната Превенция

(Наредба № 3 от 27 Юли 1998 г. за Функциите и Задачите на Длъжностните Лица и на Специализираните Служби в Предприятията за Организиране Изпълнението на Дейностите, Свързани със Защитата от Професионалните Рискове и Превенция на тези Рискове)

1493
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar