Наредба за Документи за Държавна Служба

(Наредба за Документите за Заемане на Държавна Служба)

1059
версия, консолидирана от Ciela-Norma