Наредба за Документите за Сключване на Трудов Договор

(Наредба № 4 за Документите, които са Необходими за Сключване на Трудов Договор)

1840
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar