Наредба за Характеристиките на Държавните Служители

(Наредба за Длъжностните Характеристики на Държавните Служители)

3747
версия, консолидирана от Ciela-Norma