Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО по Отношение на Временните Освобождавания при Внос и някои Доставки в Отговор на Пандемията от COVID-19

400
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar