Директива (ЕС) 2019/475 на Съвета за Изменение на Директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по Отношение на Включването на Община Кампионе д'Италия и на Италианските Води на Езерото Лугано в Митническата Територия на Съюза и в Териториалния Обхват на Директива 2008/118/ЕО

658
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar