Директива 2013/61/ЕС на Съвета за Изменение на Директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по Отношение на Френските Най-Отдалечени Региони, и По-Специално Майот

581
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar